EKSTRÖM KONSULT

Fastighetsbesiktning . Vibrationsmätning . Riskanalyser . Skadeutredningar

Ekström Konsult

Välkommen till Ekström Konsult

Fastighets- och omgivningsbesiktningar vid markarbeten och bergsprängning.

S Ekström Konsult AB är ett konsult företag som i samband med markarbeten utför riskanalyser, för- och efterbesiktningar av fastigheter och omgivningar, vibrationsmätningar, skadeutredningar och vibrationsdämpning.

Vi är en liten organisation som arbetar kostnadseffektivt.

Vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att kunna överlämna bästa möjliga tjänst.

Besiktningsförrättare Christian Ekström

Du får hjälp med

• Syneförrättning

• Vibrationsmätning

• Riskanalys

• Skadeutredning

Vid

• Bergsprängning

• Pålning

• Spontning

• Trafik

• Schaktning

• Vältning

• Bilning m.m

S Ekström Konsult AB

Hasselvägen 11

147 33 Tumba

Kontakta oss

info@ekstromkonsult.com
08 530 399 12

Hours

Tjänster: 24/7
kontor: 8am – 6pm M-F

Huvudkontor

Hasselvägen 11, 14733 Tumba 

Ring oss

08 530 399 12