EKSTRÖM KONSULT – KONSULTFÖRETAG I STOCKHOLM

Syneförättning . Vibrationsmätning . Riskanalyser . Skadeutredningar

Ekström Konsult

omgivningskontroll

syneförrättning/besikting 

Vid markarbeten och bergsprängning

S Ekström Konsult AB är ett konsultföretag i Stockholm som i samband med markarbeten utför riskanalyser, för- och efterbesiktningar av fastigheter och omgivningar, vibrationsmätningar, skadeutredningar och vibrationsdämpning.

Vi är en liten organisation som arbetar kostnadseffektivt.

På vårt konsultföretag arbetar vi alltid strukturerat och målmedvetet för att kunna överlämna bästa möjliga tjänst.

Besiktningsförrättare Christian Ekström

Du får hjälp med

• Syneförrättning

• Vibrationsmätning

• Riskanalys

• Skadeutredning

Vid

• Bergsprängning

• Pålning

• Spontning

• Trafik

• Schaktning

• Vältning

• Bilning m.m

S Ekström Konsult AB

Hasselvägen 11

147 33 Tumba

Hours

Tjänster: 24/7
kontor: 8am – 6pm M-F

Huvudkontor

Hasselvägen 11, 14733 Tumba