EKSTRÖM KONSULT – KONSULTFÖRETAG I STOCKHOLM

Riskanalyser ● Syneförrättning ● Vibrationsmätning ● Skadeutredningar

Ekström Konsult

omgivningskontroll

syneförrättning/besikting 

Vid markarbeten, bergsprängning och byggnation.

S Ekström Konsult AB är ett omgivningskonsult-företag i Stockholm som i samband med markarbeten utför riskanalyser, syneförrättning/besiktning av fastigheter, garage, grundmurar, murar och omgivningar, vibrationsmätningar, skadeutredningar och vibrationsdämpning.

Vi är en liten organisation som arbetar kostnadseffektivt.

På vårt konsultföretag arbetar vi alltid strukturerat och målmedvetet för att kunna överlämna bästa möjliga tjänst.

Besiktningsförrättare Christian Ekström

Du får hjälp med

• Riskanalys

• Syneförrättning

• Vibrationsmätning

• Bullermätning

• Komfortmätning

• Skadeutredning

• Täthetskontroll

Vid

• Bergsprängning

• Pålning

• Spontning

• Trafik

• Schaktning

• Vältning

• Bilning m.m

S Ekström Konsult AB

Hasselvägen 11

147 33 Tumba

Hours

Tjänster: 24/7
kontor: 8am – 6pm M-F

AAA logotyp

Huvudkontor

Hasselvägen 11, 14733 Tumba