Våra tjänster inom omgivningskontroll & riskanalyser

Riskanalyser ● Syneförrättning ● Vibrationsmätning ● Skadeutredningar

Ekström Konsult

Våra Tjänster 

Bland våra tjänster finner ni syneförrättning/besiktning vilket inkluderar förbesiktning och efterbesiktning av:

 • Enfamiljshus i olika storlekar
 • Uthus, garage etc.
 • Flerfamiljshus
 • Kontors-, affärs- och industribyggnader
 • Murar och andra utomhusdetaljer
 • Transformatorstationer

I besiktningarna ingår:

 • Avisering till och kontakt med fastighetsägare
 • Restid och resekostnad (inom Stockholms område)
 • Fotografering och fotokostnad
 • Fackmässiga och professionella besiktningar
 • Sammanställning av besiktningsarbeten
 • Redovisning och leverans av besiktningshandlingar i originalkopia till beställaren
 • Redovisning och leverans av besiktningshandlingar i kopia till fastighetsägarna
 • Förvaring av arkivkopia hos S Ekström Konsult AB i tio år

Lyckliga kunder

Att skapa trygghet och ro i sinnet är vårt uppdrag.

Ekström Konsult tillhandahåller även samordningsansvaret för provtryckning av murade rökkanaler samt andra typer av tjänster där utomstående expertis måste anlitas. I detta ingår:

 • Totalsamordningsansvaret
 • Beställning av professionell expertis
 • Samordning samt kontakt och avisering till fastighetsägare
 • Övrigt tillhörande administrativt arbete

Vibrationsmätning

 • Montering och demontering av vibrationsmätare (kunden ansvarar för vibrationsinstrumenten under hyresperioden)
 • Tillsyn omfattar batteribyten, funktionstest och kontroll av vibrationsinstrument under hyresperioden (tillsyn utföres var 15:e dag)
 • Restid och resekostnad ingår (vid minst två mätpunkter, inom Stockholms område)
 • Hyra debiteras per kalenderdag av vibrationsmätare (f.o.m. monteringsdag t.o.m. demonteringsdag)
 • Utvärdering och redovisning av vibrationsvärden på mätprotokoll och distribution

Riskanalys

 • Inventering av byggnader, anläggningar och känslig utrustning
 • Inventering av anläggningar för vatten, el, tele, data, tunnlar, kulvertar och bergutrymmen
 • Riskområde
 • Riskbedömning med tillåten vibrationsnivå med riktvärden för byggnader och anläggningar

Skadeanalys

 • Fotodokumentation och besiktning av skador som uppstått
 • Utredning av skador med underlag av besiktningsprotokoll och vibrationsvärden

Huvudkontor

Hasselvägen 11, 14733 Tumba