Mätteknik & utrustning

Riskanalyser ● Syneförrättning ● Vibrationsmätning ● Skadeutredningar

Ekström Konsult

Mätutrustning för vibrationsmätning

Vår mätutrustning består av den senaste tekniken inom fältmätningsutrustning och för att mäta markvibrationer i realtid använder vi oss bl.a av Sigicom Infra Mini, C10, C20 och Abem´s UVS 600 Peak.

INFRA är ett intelligent system för mätning av vibrationer, rörelse, tryckförlopp, buller m.m. och antalet möjliga tillämpningar och konfigurationer av mätutrustning är mycket stort, både för kort- och långtidsmätning.

Våra instrument kommunicerar via inbyggd GSM-modem och internet för att i realtid skicka mätdata till mobil, surfplatta och dator.

Mätsystem med helautomatisk kommunikation

Våra fältsystem kan mäta vibrationer vid:

  • Bergsprängning
  • Pålning
  • Spontning
  • Trafik
  • Schaktning
  • Vältning (packning)
  • Bilning
  • Tågtrafik
  • Etc

Webbpresentation och rapport

Samtliga projekt följs och presenterar mätresultatet via internet så att kunder med lätthet och överskådlighet kan se mätdata  i realtid på en karta över arbetsområdet som övervakas.

Vibrationsdämpning utförs på vibrationskänslig utrustning så som t.ex. servrar då vibrationsalstrande verksamhet kan påverka diskar med känslig information, som kan gå förlorad närvibrationsnivåerna överskrider en viss nivå. Vi använder oss av de specialkonstruerade gummikuddarna Novibra.

Huvudkontor

Hasselvägen 11, 14733 Tumba